• Ελευθερίου Βενιζέλου 196Α Καλλιθέα Αττικής 17675
  • info@aftoveltiosi.gr

ομαδες αυτοβελτιωσης

Image

Οι ομάδες αυτοβελτίωσης προάγουν την ψυχική υγεία του ατόμου και προσφέρουν σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η συμμετοχή σε μια ομάδα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τον σύγχρονο άνθρωπο. Αποτελεί μέθοδο αντιμετώπισης και διαχείρισης πολλών προσωπικών ζητημάτων που μπορεί να ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ψυχική απορρύθμιση και τη συναισθηματική ευαλωτότητα.