• Ελευθερίου Βενιζέλου 196Α Καλλιθέα Αττικής 17675
  • info@aftoveltiosi.gr

Εργασιακη συμβουλευτικη

Image

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, η εργασία είναι ένας τομέας που πλήττεται με διάφορους άμεσους και έμμεσους τρόπους. Η εργασιακή συμβουλευτική μπορεί να προσφέρει λύσεις σε ζητήματα όπως:

  • Ενδυνάμωση προσωπικού επιχείρησης
  • Βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού
  • Σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό
  • Διαχείριση πιεστικών καταστάσεων στο χώρο εργασίας
  • Ομαδική συμβουλευτική αυτοβελτίωσης
  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη
  • Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Διαχείριση αλλαγών

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων ψυχοπαθολογίας και να αναδειχθούν οι κατάλληλες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Στο συμβουλευτικό πλαίσιο μπορούν να πραγματοποιούνται εξειδικευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης αλλά και συγκεκριμένης θεματολογίας.

Η εργασιακή συμβουλευτική είναι επίσης αποτελεσματική σε ζητήματα εργασιακού στρες, επαγγελματικής εξουθένωσης, παραγωγικότητας, δημιουργικότητας, ανθεκτικότητας και διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα συμβουλευτικής διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και μπορεί να έχουν εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία συχνότητα, στο χώρο της εταιρείας σας ή όπου αλλού επιλέξετε.